Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:             (τελευταία ενημέρωση 18-12-2018)

Αν δεν έχετε χρόνο μπορούμε να εκδοσουμε τα δικαιολογητικά για εσάς δωρεάν με μια εξουσιοδότηση στα ΚΕΠ. Ζητήστε μας την προτυπωμένη εξουσιοδότηση για ΔΕΗ-ΤΑΠ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κλπ

 

1.   Τίτλος Ιδιοκτησίας Ακινήτου

      (Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας/αγοράς/γονικής παροχής/αποδοχή κληρονομιάς κλπ)

2.   Ταυτότητα Πωλητή/τών

      ( 1 Φωτοτυπία, θα χρειαστεί να έχετε και την πρωτότυπη ταυτότητά σας την ημέρα του συμβολαίου μαζί σας )

3.   Φορολογική ενημερότητα (εκδίδεται από το taxis ή από τον λογιστή σας ή από τον συμβολαιογράφο)

4.   Ασφαλιστική Ενημερότητα

      (αν ο ιδιοκτήτης ασκεί εμπορική δραστηριότητα ή απασχολεί προσωπικό - εκδίδεται από την αρμόδια ασφ.υπηρεσία )

5.   Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ακινήτου των τελευταίων 5 ετών (από το taxis)

6.   Φωτοτυπία του Ε9 (το πιο πρόσφατο)

7.   Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ε1 (το πιο πρόσφατο)

6.   Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού του Ν.4495/17 περί αυθαιρέτων κατασκευών

7.   Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

8.   Θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (από την πολεοδομία-μηχανικό) με βεβαίωση του Ν.651

9.   Θεωρημένη Κάτοψη (από την Πολεοδομία-μηχανικό)

10.  Θεωρημένη Οικοδομική Αδεια (από την Πολεοδομία-μηχανικό)

11.  Κτηματολογικό Απόσπασμα και Φύλλο Ακινήτου  στο Κτηματολόγιο (με αίτηση απο το Κτηματολόγιο)

12.  Βεβαίωση περί μή οφειλής φόρου από Γονική Παροχή  ή Κληρονομιά (εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ του ΓΟΝΕΑ που μεταβίβασε το ακίνητο, κατόπιν σχετικής αίτησης που παραλαμβάνετε από τον συμβολαιογράφο του αγοραστή. Αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού που φορολογείται σε ξένη εφορία χρειάζεται βεβαίωση μέσω ΔΟΥ Αθηνών )

13. Βεβαίωση περι μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)από τον Δήμο, (απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά   για το ΤΑΠ- ζητήστε μας τη λίστα)

 

 

Γνωρίζετε τον κωδικό του ακινήτου;

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2022